Rekisteriseloste

24 touko

 

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Kauneushoitola Beautyzone
  Hauenkoukku 3
  70700 Kuopio
  Puhelin: 0400 325103
  Y-tunnus 1982655-9

 

 1. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
  Yrittäjä Arja Meriranta
  Puhelin: 0400 325 103
  info(at)beautyzone.fi

 

 1. REKISTERIN NIMI

Kauneushoitola Beautyzonen asiakas – ja markkinointirekisteri sekä esitietolomake.

 

 1. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

Verkkokauppatilausten toimittaminen

Asiakastapahtumien varmentaminen

Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

Kampanjointi- ja markkinointitoimenpiteet, kuten sähköisen uutiskirjeen ja ajankohtaisen tiedon lähettäminen

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

 

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite ja ikä

Terveystietojen, (lääkitykset, perussairaudet) ym. selvittäminen mahdollisten kontraindikaatioiden takia hoitotilanteessa (tämä rekisteri ei ole sähköisessä muodossa).

Hoitotiedot, tuoteostokset, käyntipäivät, mahdolliset muut huomioitavat asiatRekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus

Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot,

Asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, peruutustiedot

Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot

Asiakkaan lähettämät sähköposti/tekstiviestit sekä teksti- tai videoviestit

Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

Mahdolliset luvat ja suostumukset

Mahdolliset tarjonnanestotiedot

Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

 1. REKISTERISUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Pääsy tietokantaan on mahdollista vain sellaisille henkilöille, joille Beautyzonen on antanut nimenomaisen valtuutuksen. Beautyzone ilmoittaa internetsivuillaan mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat henkilötietojen turvallisuuden

Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa johon on pääsy ainoastaan niillä työntekijöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja ja joilla on salassapitosopimus. Manuaalinen aineisto tuhotaan asianmukaisella asiakirjatuhoajalla.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa, murtosuojatussa, valvontakamerallisessa tilassa ja tietoihin pääsevät käsiksi henkilöt. joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja ja joilla on salassapitosopimus.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Asiakkaalta itseltään kasvotusten, puhelimitse, kirjeitse, sähköpostilla tai pikaviestimillä

Kotisivuille asennetun automatisoidun sähköpostiohjelman kautta (www.mailchimp.com) tai muulla vastaavalla tavalla.

Mahdolliset tulevat Beautyzonen palvelut voivat ottaa yhteyden asiakkaan käyttämiin sosiaalisen median palveluihin, mikäli käyttäjä antaa tällaiselle palvelulle luvan antaa nämä tiedot Beautyzonelle, jolloin Beautyzone voi kerätä asiakkaan luvalla tietoja sosiaalisen median profiileista.

Beautyzone voi käyttää internet- ja digipalveluidensa taustalla kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja kuten Google Analyticsiä, kerätäksemme ja käyttääksemme ei henkilökohtaisia tietoja. Google Analytics kerää ja tallettaa tietynlaisia tietoja kuten, internet-sivustojen vierailuajat; sivustojen yksittäisten sivujen vierailuajat; vierailijan IP-osoitteen; vieraillut sivut; vierailijan käyttämän käyttöjärjestelmän sekä laitteen tiedot.

Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

VRK/Väestötietojärjestelmästä, Itellan osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

Evästeiden käyttö

Sivustomme käyttää evästeitä (”cookies”) sivuston kävijäliikenteen tilastointiin ja analysointiin. Käytämme evästeitä myös käyttökokemuksen parantamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Eväste on vierailijan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Vierailijan henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Lisätietoja evästeistä.

 

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta markkinointi- eikä muihin tarkoituksiin Kauneushoitola Beautyzonen ulkopuolelle pois lukien mahdolliset laskutuspalveluiden kautta laskutettavat asiakkaat sekä mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jos Beautyzone tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tai vuokrataan tietojen vastaanottajalle.

 

 1. KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tarkistamme rekisterin 1-2 vuoden välein ja poistamme tiedot, mikäli asiakassuhdetta ei ole ollut tuona aikana.

 

 1. TIETOJEN SIIRTO EU:n JA ETA:n ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin käytön kannalta tarpeellista.

Uutiskirjeiden toimituksessa käytetään yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua, jolloin joitakin asiakkaan henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Tietoja saatetaan väliaikaisesti käsitellä yhdysvaltalaisessa Google-palvelussa. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Lisätietoja Mailchimpin tietosuojasta: https://mailchimp.com/legal/

 

 1. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitynyt voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin avulla.

 

 1. OIKEUS TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjän postiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston valmista lomaketta.

 

 1. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.  

1962 comments

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.